Seminaria / wykłady

Twoja miłość staje się moim bólem – Rozwój bólu i choroby poprzez myśli innych ludzi. 1h semi

narium + 30 min tura pytań

Ceny: P
orada osobista: 210 € / h
Grupy samopomocy: 10 € p.p. + Koszty zakwaterowania i podr
óży (świąd sinusoidalny, choroba afektywna dwubiegunowa, granica, depres
ja) kongresy / główne wydarzenia: v. B. 9000
€ Inne: Podstawa negocj
acji (badania / rozwój medyczny)

Werbung